ØSTO Ortopedisenter AS ble etablert i 1980. Bedriften har i dag 30 ansatte med stor fagkunnskap og spisskompetanse i produksjon og tilpassing av proteser, ortoser, ortopedisk fottøy og fotsenger etter avtale med NAV. Vi har egen avdeling, ØSTO Ortopedisko for produksjon av ortopedisk fottøy.
Vi dekker hele Hedmark fylke med faste besøksdager på Kongsvinger, Elverum og Tynset sykehus. 
Vi har også reisevirksomhet til sykehjem og rehabiliteringssentrene i hele fylket. Vi har egen avdeling i Trondheim. Våre autoriserte ortopediingeniører tar mål, tilpasser og leverer ortopediske hjelpemidler på disse stedene. Vi har også egen poliklinikk med ortoped ved våre avdelinger i Ottestad og i Trondheim.
Produksjonen av alle hjelpemidler blir utført ved våre ortopediske senter i Ottestad og i Trondheim.
Måltagning og tilpassing av proteser og mer omfattende hjelpemidler blir fortrinnsvis foretatt på hovedsentrene.
I samarbeid med pasienten og annet helsepersonell jobber vi med å forbedre enkeltindividets livskvalitet.

bygg1

Vi har nå også åpnet vår nye avdeling i Trondheim. Vi ønsker gamle og nye pasienter hjertelig velkommen!

osto1  osto  osto2 


Ta kontakt, så vil du få time hos en av oss.

Tore Solem
Tore Solem er ortopediingeniør og er
utdannet i spesialfeltene proteser/
ortoser og ortopedisk fottøy.
Sin offentlige godkjenning fikk han i 1996. 
Linda Rosnæss Tyriberget
Linda Rosnæss Tyriberget
er ortopeditekniker.
Hun hjelper deg med skotilpassing og
utprøving av spesialsko.
 
 
Emma Hedsten
Emma Hedsten, ortopediingeniør
som er utdannet i spesialfeltene proteser/
ortoser og ortopedisk fottøy.
Hun ble ansatt som turnuskandidat i
2013 og som ortopediingeniør i 2015.
 
Per Olav Fuglerud
Per Olav Fuglerud
er ortopediingeniør og har
spesialfelt i ortopedisk fottøy.
Han fikk sin offentlige godkjenning i 1984,
og har jobbet hos oss siden 1986.
 
Erik Scholten Sjøli
Erik Scholten Sjølie
ble ansatt som turnuskandidat
våren 2016, og som ortopediingeniør
i 2018.
 
Tor Henning Wiik er ortopediingeniør
og er utdannet i spesialfeltene
proteser/ ortoser og ortopedisk fottøy.
Han ble ansatt hos oss i 2013.