La oss hjelpe deg med dine plager og dine spørsmål.
Vi utfører personlig vurdering, vi tilpasser hjelpemidler etter dine behov og vi følger deg opp.

Tjenester fra oss
- Informasjon om ortopediske hjelpemidler som kan være aktuelt for deg
- Vurdering på poliklinikk sammen med lege/ ortoped som besøker oss på fastsatte dager
- Søknad om stønad via NAV
- Måltagning og tilpassing av dine ortopediske hjelpemidler
- Vedlikehold og reparasjon av alle type hjelpemidler
- Dekning av reise med taxi til oss ved timer. Denne må bestilles på lokal taxisentral, dette er ikke pasientreiser. 
sko   symaskin   sy

Henvisning og søknad
Behovet for ortopediske hjelpemidler oppstår gjerne når du er i en behandlingssituasjon. 
Din fastlege, manuellterapeut, fysioterapeut eller ergoterapeut kan sende en henvisning til ØSTO for videre vurdering av spesialist som har rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler.
Leger som er spesialister i ortopedisk kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering kan rekvirere alle typer ortopediske hjelpemidler.
Brukeren kan selv søke om fornyelse av hjelpemidler hvis en ortopediingeniør bekrefter at det foreligger et behov for det og hvis legen har gitt fullmakt til en sånn fornyelse.

Fornyelse 
En lege som har rett til å søke om ortopediske hjelpemidler, kan gi deg fullmakt til å søke om fornyelser innen et tidsrom på 5 eller 10 år.
For at du skal kunne benytte deg av en slik fullmakt, er det nødvendig at en ortopediingeniør attesterer at fornyelsen er er faglig forsvarlig.
Når perioden på ditt vedtak går ut, kan din fastlege gi fullmakt til å forlenge fullmaktsperioden til det dobbelte. Ring oss eller send oss en e- post, så skal vi hjelpe deg med fornyelse av ditt ortopediske hjelpemiddel.

Justeringer og reparasjoner
Hvis du oppdager at ditt hjelpemiddel ikke fungerer som det skal pga ulyder, feilstillinger eller at du har mistanke om dette pga økte plager eller nye plager ved bruk, må du ta kontakt med oss på ØSTO så skal vi hjelpe deg med å sette opp en time til deg for å få justert dette. Du vil få time raskt, men det er viktig at du ringer for timebestilling sånn at vi er sikre på at vi har noen som kan hjelpe deg når du kommer. 
I tilvenningstiden (1- 4 uker) etter at et nytt hjelpemiddel er tilpasset kan det være behov for noe justering for å oppnå best mulig funksjon og komfort.

Belastningen og slitasjen på ortopediske hjelpemidler kan i mange tilfeller være store da de brukes mye og ofte. Det er viktig at du tar kontakt med oss på ØSTO så vi kan utføre reparasjoner og utskifting av komponenter før hjelpemidlet ditt har gått helt  istykker. Dersom du bruker hjelpemiddelet mye og er avhengig av dette for å fungere i hverdagen, er det viktig å få utført service minst en gang i året.

Ønsker du mer informasjon og lese mer om NAV' s regelverk når det gjelder ortopediske hjelpemidler, kan du lese mer hvis du trykker her.