Våre åpningstider

Våre hovedkontor Ottestad og Tiller:

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Fredag: 08.00 - 15.00

Avdeling Moelv:

Tirsdag og torsdag 08.30 - 14.45

Vi har også reisedager til Tynset, Kongsvinger, Elverum, Eidsvoll og Steinkjer.


Reise med taxi til oss dekkes ikke av pasientreiser. Ved behov skal dette bestilles på lokal taxisentral og sjåføren får rekvisisjon når du kommer på time.


Kontakt

Østo Ortopedisenter as avd. Innlandet

Gartnerveien 10

2312 Ottestad

Tlf: 62573900


Østo Ortopedisenter as avd. Trøndelag

Vestre Rosten 79

7075 Tiller

Tlf: 90701400


E- post: post@osto.no

Timebestilling

For at vi skal kunne hjelpe deg på

best mulig måte er det kun timebestilling

hos oss. Ta kontakt, så setter vi deg opp

på time hos en av våre ortopediingeniører.


Henvisninger

Elektroniske henvisninger kan sendes på vår elektroniske EDI adresse:

ostoortopedisenter@edi.nhn.no

NHN HER-ID: 145722

(Du kan også søke opp Tore Solem, Østo Ortopedisenter)



Skokataloger


(Trykk på leverandørnavn for å få opp kataloger)