Priser/ dine rettigheter

Egenandeler


For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være søkt av godkjent spesialist.

Vi har avtale med NAV, og her er nåværende satser for egenandeler:


Spesialsko voksen (over 10 år):

Sandaler: 725,-

Lavsko/ joggesko: 825,-

Støvletter: 925,-

Ort. sydd fottøy: 725,-


Spesialsko barn (under 10 år):

Sandaler 440,-

Lavsko/ joggesko: 540,-

Støvletter: 640,-

Ort. sydd fottøy: 440,-


Fotseng pr stk: 245,-

Fotsenger pr par: 490,-

Poliklinikk med ortoped: 500,-

  

Dine rettigheter hos NAVNAV Arbeid og ytelser gir støtte til nødvendige ortopediske hjelpemidler.

For at du skal få støtte, må du ha en varig (mer enn to-tre år) nedsatt funksjonsevne i det vi kaller bevegelsesorganet, og hjelpemiddelet må hjelpe på det aktuelle problemet.

Kravet for å få innvilget et ortopedisk hjelpemiddel er i utgangspunktet at du har en varig og vesentlig skade eller lyte som fører til nedsatt funksjonsevne. Dette dokumenteres av en legespesialist, som sender søknad til NAV Arbeid og ytelser. NAV vil så vurdere om stønadskravet er innenfor det gjeldende regelverket. En ortopediingeniør vil ta mål og tilpasse hjelpemiddelet.

De fleste hjelpemidler dekkes fullt ut av NAV, unntak er fotsenger, spesialsko og ortopedisk sydde sko. Fotsenger har en egenandel på kr 460. Når det gjelder spesialsko, dekker NAV et fast beløp. Det gjenstående beløpet kalles egenbetaling, og utgjør som regel kr 415-615 for barn opp til 10 år (barnets alder ved søknadstidspunkt gjelder) og kr 665- 865 for voksne. Ortopedisk sydde sko har egenbetaling på kr 665. I disse skoene blir det laget en fotseng som følger skoen, og man betaler derfor ikke noen ekstra egenandel for disse fotsengene.

Hjelpemidler som brukes ved behandling av beinbrudd, passiv stabilisering eller andre forbigående lidelser er ikke ortopediske hjelpemidler. De kalles behandlingshjelpemidler og dekkes av behandlende institusjon (f eks sykehus) eller pasienten selv. Heller ikke kunstige ledd som opereres inn i kroppen er definert som ortopediske hjelpemidler.

Har du spørsmål til regelverket er du velkommen til å kontakte oss, eller du kan ringe NAV Servicetelefon på 55 55 33 33.


Link til rundskriv fra NAV finner du her.