Oppbygg av sko


De fleste sko kan bygges opp, enten utvendig eller innvendig. Noen har fått benlengdeforskjell etter benbrudd eller operasjoner.

Det vil i noen tilfelle være nødvendig med oppbygg utvendig på fottøyet for å redusere halting og minske ryggplager. Noen må bygge opp sko for å redusere skjevbelastning.


Benlengdeforskjell på 2 cm eller mer kan, hos voksne, anses som en vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte og bevegelsesapparatet. Benlengdeforskjell under 2 cm i kombinasjon med annen funksjonsforstyrrelse, kan i visse tilfeller innebære at funksjonsforstyrrelsen anses som vesentlig. Benlengdeforskjell under 2 cm vil alene ikke gi funksjonsforstyrrelser av vesentlig karakter. 

Det vil bli vurdert og målt av vår ortoped og ortopediingeniør for å vurdere hva evt. ditt behov er. 

Det er ingen egenandel på oppbygg av sko.