Oppbygg/ ombygg av sko


De fleste sko kan bygges opp, enten utvendig eller innvendig.

Noen har fått benlengdeforskjell etter benbrudd eller operasjoner.

Det vil i noen tilfelle være nødvendig med oppbygg utvendig

på fottøyet for å redusere halting og minske ryggplager.

Noen må bygge opp sko for å redusere skjevbelastning.


Benlengdeforskjell på 2 cm eller mer kan, hos voksne, anses som

envesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte og bevegelsesapparatet.

Benlengdeforskjell under 2 cm i kombinasjon med annen

funksjonsforstyrrelse, kan i visse tilfeller innebære at funksjonsforstyrrelsen anses som vesentlig. Benlengdeforskjell under 2 cm vil alene ikke gi funksjonsforstyrrelser av vesentlig karakter. 

Det vil bli vurdert og målt av vår ortoped og ortopediingeniør for å vurdere hva evt. ditt behov er. 

Det er ingen egenandel på oppbygg av sko.


Vi kan også bygge om sko, f.eks med

enklere type snøring, sette på

borrelås eller andre endringer.